Ubezpieczenie na życie

 

Ubezpieczenie na życie to jedna z form indywidualnych ubezpieczeń. Jego przedmiotem jest życie osoby wykupującej ubezpieczenie. W razie śmierci osoby ubezpieczonej ubezpieczyciel wypłaca świadczenie rodzinie zmarłego. Ubezpieczenia na życie można wykupić na czas określony lub dożywotnio. Ze względu na sposób skonstruowania umowy ubezpieczenia wyróżniane są:

 

*ubezpieczenia czyste – ubezpieczony płaci uśrednione składki, nie może skorzystać ze zgromadzonych funduszy w zamian jest chroniony tym ubezpieczeniem,

 

*ubezpieczenia mieszane – jest to połączenie ubezpieczenia oraz produktu oszczędnościowego. Ubezpieczony może w określonych okolicznościach dysponować odłożonymi w ramach ubezpieczenia środkami.

  

Zmniejsz ilość papieru, używaj oprogramowania:

Pełna księgowość:
www.lefthand.pl