Lokata terminowa

 

Lokata terminowa to umowa zawierana pomiędzy klientem a bankiem, w ramach której klient przekazuje do banku określoną sumę pieniędzy, którą bank zobowiązuje się wypłacić po określonym czasie wraz z odsetkami.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje lokat terminowych:

 

*odnawialne – po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana

 

*nieodnawialne – po upływie terminu środki są zwracane Klientowi.

 

Jeśli klient chce wypłacić pieniądze wcześniej musi liczyć się z utratą części lub całości odsetek. Lokaty mogą być krótkoterminowe – 3 miesięczne lub długoterminowe – 10 letnie.

 

Zmniejsz ilość papieru, używaj oprogramowania:

Pełna księgowość:
www.lefthand.pl